Scroll to top

Hitzak eta argazkiak # 7 – Gerda Taro

NOR ZEN GERDA TARO – QUIEN ERA GERDA TARO

Por Irune Aramendi
Alumna del Curso Avanzado de Fotografía de Blackkamera

Egia esango dizuet orain dela hiru egun ez nuen Gerda Taro (Gerta Pohorylle) ezagutzen. Nire lehenengo aukera ez zen bera izan, baina, banekien emakume argazkilari bati buruz hitz egin nahi nuela, eta interneten ikertzen hasi nintzen. Horrela Gerda Tarorekin topo egin nuen. Arrituta geratu nintzen, oso gazterik hil zen arren bere bizitza pasioz betea egon zen.

Os diré la verdad, hace tres días no sabia quien era Gerda Taro (Gerta Pohorylle). No fue mi primera opción. Pero sabía que quería hablar sobre una mujer fotógrafa. Empecé a investigar en internet y así me encontré con Gerda Taro. Y me sorprendío que a pesar de morir tan joven tuvo una vida llena de pasión.

republicanwoman1936gtaro

“Bera emakume ausarta izan zen, bere lanbidea defendatu zuen bere sentimenduen gainetik. Modernitate horrek liluratu egiten nau beragan” Susana Fortes, Esperando a Robert Capa

“Ella fue una mujer valiente, capaz de defender su profesión contra sus propios sentimientos. Esa modernidad me fascina de ella”

gerda-taro-tres

© Gerda Taro

27 urte bete baino sei egun lehenago hil zen Espainiako Guda Zibilean. Alemanian jaioa, judutarra, Parisera ihes egin zuen (naziak boterera iritsi zirenean), han André Friedman ezagutu zuen. Maitemindu eta honek argazkilaritzaren munduan sartu zuen. Bien artean Robert Capa pertsonaia asmatu zuten beraien argazkiak errazago saldu ahal izateko. Biak batera joan ziren Espainiako Guda Zibilaren berri ematera eta hasiera batean biek sinatzen zuten izen berarekin. Baina Andrék hartu zuen Robert Caparen izena betirako eta ospea ere. Gertak egin zituen argazki asko Capari egotzi zitzaizkion.

Murió seis diás antes de cumplir 27 años en la Guerra Civil Española. Nacida en Alemania, judía, huyó a Paris cuando los nazis llegaron al poder. Allí conoció a André Friedman. Se enamoraron y André le enseño sus conocimientos de fotografía. Entre los dos inventaron el personaje de Robert Capa, para poder vender sus fotografías más fácilmente. Fueron los dos juntos a fotografiar la Guerra Civíl Española y aunque al pricipio los dos firmaran con el mismo nombre André cogió el nombre de Robert Capa para siempre y así la fama también. Muchas de la fotografías que hizo Gerta se creyó que las hizo Capa.

gerdataro003

© Gerda Taro

“Itzalen artean itzala, Gerda Tarok berehalako paturik zorigaiztokoena izan zuen, ez zen ezta bere itzala izatera iritsi, beste batena soilik” Françoise Maspero La sombra de una fotógrafa.

“Sombra entre las sombras, Gerda Taro tuvo de inmediato el destino más cruel que pueden conocer las sombras: el de no ser ni siquiera su propia sombra, sino, solamente, la de otro.”

fotograf%ef%bf%bda-de-gerda-taro-en-la-finca-de-villa-alicia-foto-1

© Gerda Taro

Gaur egun “la maleta mexicana” aurkitu eta gero eta Irme Schaber ikerlariaren lanari esker Gerta Taroren lanari buruz gehiago jakin dezakegu.

Hoy en día después de encontrar “la maleta mexicana” y gracias al trabajo de la investigadora Irme Schaber podemos saber más sobre el trabajo de Gerta Taro.

captura

Relacionados