Scroll to top

Letras y Fotografía / Hitzak eta argazkiak #114 Robert Capa

“El olvido está lleno de memoria”
(Mario Benedetti)

Por  Elena Lafuente Etxeberria, alumna del Curso Medio de Blackkamera

Robert Capa responde al seudónimo de Endre Friedmann y Gerda Taro, que ambos indistintamente utilizaron para poder vender su obra en algunos países del mundo.

“Robert Capa” Endre Friedmannek eta Gerda Tarok erabilitako ezizena da, biek beren lana munduko zenbait herrialdetan saldu ahal izateko erabili izan zutena.

Fue testigo de los conflictos bélicos más importantes, padre del fotoperiodismo moderno y fundador de la prestigiosa agencia Magnum.

Gatazka beliko garrantzitsuenen lekuko izan zen, fotokazetaritza modernoaren aita eta “Magnum” agentzia ospetsuaren sortzailea.

Ha sido definido como “Los ojos de la guerra. El anatomista de pequeños instantes. El cazador de lo indeleble.”

“Gerraren begiak. Une txikietako anatomista. Ezabaezinaren ehiztari” definitu izan da.

La fotografía de Capa combina magistralmente el relato del horror con una belleza genuina.

Caparen argazkiak maisuki uztartzen ditu izugarrikeriaren kontakizuna eta benetako edertasuna.

Una composición maestra que te lleva inevitablemente a la admiración estética mientras muestra la desolación más profunda en el medio de una guerra.

Konposizio paregabe horrek mirespen estetikora eramaten zaitu ezinbestean, gerra baten erdian desolaziorik sakonena erakusten duen bitartean.

La fotografía documental de Robert Capa nos ha permitido ser testigos de situaciones, sucesos y horrores que de otro modo no habríamos conocido, porque, aquello  que no se muestra, que no se ve, no se conoce o pronto se olvida.

Robert Caparen argazki dokumentalak aukera eman digu bestela ezagutuko ez genituzkeen egoera, gertakari eta izugarrikerien lekuko izateko; izan ere, erakusten ez  dena, ikusten ez dena, ez da inoiz ezagutzen edota laster ahazten da.

Robert Capa documentó a través de sus fotografías la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y la repercusión que ésta última tuvo en el Pais Vasco.

Robert Capak Bigarren Mundu Gerra, Espainiako Gerra Zibila eta azken horrek Euskal Herrian izan zuen eragina dokumentatu zituen bere argazkien bidez.

Relacionados